Allmänna villkor för redovisningstjänster

Vi är medlemmar i FAR som är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning som bland annat utvecklar tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information för näringsliv och samhälle.