Vem vill bli Revisionär? 

Läs mer 

Revisionaren_jobba.jpg

 


Hur det gick till när vi skapade paketerbjudanden 

Se alla våra filmer på YouTube.  

Läs mer om våra tjänster

Noggranna, Leverera RÄTT, Professionella, Professionella isqc1, Sakkunniga,

 

Utbildade, Klass, Leverera i tid, Följa regelverk, Stabilitet, Levande byråhandbok,

Vara först på bollen, Informativa, Skynda LÅNGSAMT, Reflektera, Spara misstag,

Lära av varandra genom frågor och berättande om erfarenheter och utbildningar, Med i hela processen, Kontinuitet, Reko, Vi KAN REGLERNA,

Kunden FÅR MER ÄN DE FRÅGAT EFTER, Branschkännedom, Flexibilitet, Kundkännedom, Tydlighet

utveckling.png

NYTÄNKANDE
VI HJÄLPER KUNDEN ATT UTVECKLA SIG OCH SIN VERKSAMHET, GEMENSAM MÅLINRIKTNING, LÄR AV VARANDRA, KUND SOM MEDARBETARE GER KUNDEN VERKTYG FÖR FRAMTIDA FÖRETAGANDE, ÖVNING GER FÄRDIGHET, DELAKTIGHET, TYDLIGA VERKSAMHETSMÅL, VI UTVECKLAS INTERNT DIGITALT

trygghet.png

FINNS INGA DUMMA FRÅGOR,
FÖR KUNDEN I ALLA DELAR AV VÅRT ARBETE, KUNDEN SKA VARA TRYGG MED ATT KOMMA TILL OSS OCH ATT VI KAN HJÄLPA DEN, FÖR DE ANSTÄLLDA, ÖPPET KLIMAT, PERSONLIGT PÅ KUNDENS NIVÅ, STÖD AV VARANDRA, LEDARSKAP, GEMENSKAP, TYDLIGA VERKSAMHETSMÅL,
ATT VI HAR DE VERKTYG VI BEHÖVER I VÅRT ARBETE

© 2020 Revisionären

convert_icon.png